با تصویب مجلس مقرر شد؛

الزام وزارت نفت به تامین بودجه برق‌دار کردن چاههای کشاورزی

سیاسی

مجلس وزارت نفت را موظف کرد تا در سال آینده نسبت به تامین اعتبار برای برق‌دار کردن چاههای گازوئیلی کشاورزی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجحلس شورای اسلامی با تصویب بند (۳) تبصره ۱۱  لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه دادند در اجرای مواد ۱۳۳ و ۱۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص توسعه انرژی های نو و با هدف اهمیت بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، در سال ۹۴ طرح نفت نیروگاههای کوچک و پیش گرمکن های خورشیدی بر فراز بامها، بوستانها و معابر کشور را اجرا کند؛ این طرح به صورت مشارکت ۵۰ درصد با متقاضیان و در مناطق عشایری با مشارکت ۱۵ درصد از محل منابع حاصل ازبند (ز) تبصره ۹ این قانون اجرا می شود.

مجلس همچنین با تصویب بخش هزینه ای بند (ح) این تبصره به وزارت نیرو اجازه داد تا کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنترل حجمی چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات ردیف های طرح   «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پرداخت و به صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می کند از صاحبان چاهها دریافت کرده و به حساب خزانه واریز کند؛ صد درصد وجوه واریزی صرفا برای اجرای طرح های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

مجلس در ادامه با پیشنهاد یکی از نمایندگان الحاق یک بند جدید به این تبصره وزارت نفت را موظف کرد تا در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹، در صورت رعایت الگوی کشت نسبت به تامین اعتبار برای برقدار کردن چاههای کشاورزی (چاههای گازوئیلی) اقدام کند.