با تصویب مجلس مقرر شد؛

اختصاص 700 میلیاردتومان به تأمین ماشین‌آلات عمرانی شهرها وروستاها

سیاسی

با تصویب مجلس، در سال آینده 700 میلیارد تومان به تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرها و روستاها اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس با تصویب بند (ح) تبصره 9 لایحه بودجه سال 1394 به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه دادند تا در سال آینده « 20 درصد از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد ريال را که در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر 100 ‌هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت 70 درصد و 30 درصد هزینه كند».

همچنین نمایندگان با تصویب بند (ی) این تبصره مقرر کردند «كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت کرده اند، در صورتي ‌كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند، مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال 1394 استفاده کنند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كرده‌اند».

نمایندگان خانه ملت در ادامه بررسی لایحه بودجه، با تصویب بند (م) تبصره 9 دولت را برای سال 1394 مكلف کردند «علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات كالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، تا 4 درصد به تعرفه اين‌گونه كالاها و محصولات افزوده و دريافت کرده و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. درآمد حاصله از محل رديف 111 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مي‌يابد. فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه مي‌شود و ظرف مدت یک‌ ماه از تاريخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».