با تصویب مجلس در بودجه 94 مقرر شد؛

افزایش 150ریالی آب و 30 ریالی برق شهری برای توسعه آب وبرق روستایی

سیاسی

نمایندگان مجلس با افزایش بهای آب و برق شهری برای توسعه آب و برق روستایی در سال 94، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده، ضوابط کمک به توسعه شبکه آب و برق روستایی را تعیین کردند.

نمایندگان با تصویب بند (ه) تبصره 9 لایحه بودجه، وزارت نيرو را مکلف کردند که «از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور، علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ 150 ریال از مشتركين آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. 100 درصد وجوه دريافتي تا سقف 390 میلیارد ريال از محل حساب مذكور، صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد».

اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نشده و مشمول ماليات نمي‌شود.

همچنین مجلس با تصویب بند (ز) این تبصره، وزارت نيرو را موظف کرد «علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته‌ شده، مبلغ 30 ریال به‌ عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌هاي اطراف روستاها و شهرها به ‌استثناي مشتركين خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌ كل كشور واريز مي‌شود و حداكثر تا سقف چهار هزار میلیارد ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي‌شود».