با تصویب مجلس؛

سقف معافیت مالیاتی سالانه برای سال 94 تعیین شد

سیاسی

مجلس سقف معافیت مالیاتی سالانه را برای سال 1394 تعیین و شیوه هزینه کرد آن را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، سقف معافیت های مالیاتی و شیوه هزینه کرد آن را نیز تعیین کرد. بر اساس بند(الف) تبصره 9، «سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1394، مبلغ 138 میلیون ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر اين به نرخ 20 درصد براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي‌شود».

همچنین «شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهیلات موضوع ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سوم اسفند 1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث برای عملكرد سالهای 1390 تا 1394 الزامي نيست».