طالبان ۴۰۰ خانواده را در استان هلمند افغانستان به گروگان گرفت

سیاسی

مقامات افغان اعلام کرده اند پس از اینکه نیروهای امنیتی عملیات گسترده ای را علیه شبه نظامیان طالبان در جنوب غربی این کشور به راه انداختند، طالبان از مردم عادی به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مقامات امنیتی افغانستان اعلام کردند طالبان ۴۰۰ خانواده در شهرک «مارجه» استان هلمند را به گروگان گرفته اند.

مقامات افغان گفتند پس از اینکه نیروهای امنیتی عملیات گسترده ای را علیه شبه نظامیان طالبان در جنوب غربی این کشور به راه انداختند، طالبان از مردم عادی به عنوان سپر استفاده کرده است. گفته می شود طالبان در مقابل در ورودی منازل مین گذاشته و اوضاع مردم این منطقه بسیار وخیم گزارش شده است.

از حدود دو هفته قبل، عملیات گسترده ای به نام «ذوالفقار» از سوی نیروهای امنیتی افغانستان راه اندازی شد که در جریان این عملیات تاکنون تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است. این عملیات برای اولین بار بدون حضور نیروهای خارجی توسط ارتش افغانستان انجام می شود.