سفر اشرف غنی به ایران به تاخیر افتاد

سیاسی

رئیس جمهور افغانستان به دلیل وقوع حوادث ناگوار طبیعی در نقاط مختلف این کشور و کشته شدن تعداد زیادی از مردم افغانستان، سفرش به ایران را به تاخیر انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که قرار بود امروز به ایران سفر کند، سفرش را مدتی به تاخیر انداخت.

وی دلیل این تصمیم را وقوع حوادث ناگوار طبیعی در نقاط مختلف افغانستان و نگرانی از وقوع حوادث مشابه در روزهای اخیر عنوان کرد.

بهمن و سیلاب در روزهای اخیر قربانیان زیادی در نقاط مختلف افغانستان گرفت. طبق آخرین آمار ۲۸۶ تن در این حوادث جان باختند، ۱۴۳ تن دیگر زخمی شده و نزدیک به ۱۲۰۰ خانه ویران شده است. این رویدادهای طبیعی در استان های پنجشیر، بدخشان، بامیان، لغمان، ننگرهار و تخار اتفاق افتاده است.