با حضور نخست وزیر انجام شد؛

بازگشایی موزه ملی عراق 12 سال پس از غارتگری+ عکس

کد N749873