انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از رسانه های اصولگرا

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

رسانه‌های منتسب به جناح موسوم به اصولگرا در شماره دیروز خود از برجسته کردن خبر حمایت مراجع عظام تقلید از رئیس‌جمهور روحانی خودداری کردند.
حمایت قوی و صریح مراجع عظام تقلید از دولت یازدهم در سفر هفته گذشته رئیس‌جمهور به قم و دیدار صمیمانه با علما و مراجع تقلید نشان دهنده تفاوت اساسی میان این دولت با دولت‌های نهم و دهم در نوع تعامل با روحانیت و مراجع عظام تقلید است. مراجع تقلید و علمای قم به دلیل رفتارها و عملکردهای رئیس دولت‌های نهم و دهم حاضر نبودند او را به حضور بپذیرند. استقبال گرم مراجع عظام تقلید از رئیس‌جمهور روحانی، فصل جدیدی از روابط دولت جمهوری اسلامی ایران با روحانیت به ویژه در سطح مراجع تقلید را گشوده است.
[span]17302

کد N749821