فیلم/ داعشی ها به جان مجسمه های موزه افتادند

سیاسی

داعش در اقدامی تبلیغات ویدیوی تخریب مجسمه های تاریخی موزه شهر موصل توسط تروریست های خود را منتشر کرد.

فیلم/ داعشی ها به جان مجسمه های موزه افتادندداعش در اقدامی تبلیغات ویدیوی تخریب مجسمه های تاریخی موزه شهر موصل توسط تروریست های خود را منتشر کرد.