تظاهرات انگلیسی ها علیه فعالیت گروه ضداسلامی پگیدا در این کشور

سیاسی

بیش از 2 هزار نفر از شهروندان انگلیس در شهر نیوکاسل علیه فعالیت شاخه گروه ضداسلامی پگیدا در این کشور تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مردم شهر نیوکاسل واقع در شمال شرق انگلیس در واکنش به راهپیمایی حدود 400 نفر از اعضای شاخه پگیدا در این کشور، دست به تظاهرات زدند. بر این اساس بیش از 2 هزار انگلیسی با راهپیمایی در خیابان های نیوکاسل اقدام این گروه ضداسلامی را محکوم کردند.

این در حالی است که فعالیت گروه موسوم به «اروپایی های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب» که به اختصار پگیدا نامیده می شود طی چند ماه اخیر در آلمان، مخالفت هایی زیادی را در بین مردم و سیاستمداران این کشور موجب شده است.

در پی اوج گرفتن این مخالفت ها پلیس از برگزاری راهپیمایی ماهانه پگیدا در شهر درسدن جلوگیری کرده است. با این حال این گروه ضداسلامی می کوشد با استفاده از شبکه های اجتماعی و ارتباطات اینترنتی بر شمار هواداران خود در کشورهای دیگر اروپا بیافزاید.