بازپس گیری 21 روستا در حومه قامشلی

سیاسی

بازپس گیری 21 روستای در حومه قامشلی و ادامه عملیات ارتش سوریه در حومه حماه و ادلب از مهمترین اخبار سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه اعلام کرد: ارتش سوریه 21 روستا را در حومه جنوبی و جنوب غربی قامشلی بازپس گرفته است.

از سوی دیگر منابع سوری از هلاکت آمین الشاویش ملقب به ابو دانی سرکرده گروه موسوم به تیپ انخل در حومه درعا خبر دادند.

در حومه غربی حماه ارتش سوریه حمله گروههای مسلح را به منطقه السطیحات دفع کرد و تعدادی را به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد.

همچنین در معره مصرین، الطیحه، ابو الظهور و روستاهای الحمیدیه و تل سلمو درحومه ادلب ارتش سوریه مواضع تروریستها را هدف قرار داد.