دست‌های مهربانی به یاری نیازمندان می‌شتابد

سازمان اوقاف,اوقاف

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این‌که «طرح دست‌های مهربانی از 7 تا 14 اسفند ادامه دارد» گفت: در این طرح عواید 3649 موقوفه در میان 30 هزار نیازمند و ایتام و 10 هزار خانوار کشور توزیع می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این‌که «طرح دست‌های مهربانی از 7 تا 14 اسفند ادامه دارد» گفت: در این طرح عواید 3649 موقوفه در میان 30 هزار نیازمند و ایتام و 10 هزار خانوار کشور توزیع می‌شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حمید عسگری با اشاره به این‌که «طرح دست‌های مهربانی با هدف اجرای صحیح و امینانه نیات موقوفات مرتبط با کمک به ایتام، نیازمندان، خانواده‌های بی بضاعت و همچنین تهیه پوشاک و ارزاق غذایی و لوازم ضروری زندگی برای نیازمندان برای سومین سال اجرایی می‌شود» تصریح کرد: این طرح در 27 استان کشور که دارای موقوفاتی با نیات مرتبط هستند از 7 اسفند آغاز شده و تا 14 اسفندماه ادامه دارد و در روز 14 اسفند همزمان با روز نیکوکاری نیز برنامه‌ای نمادین در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

عسگری ادامه داد: هدف دیگر اجرای طرح دست‌های مهربانی شفاف سازی عملکرد اوقاف در این عرصه و همچنین ترغیب و تشویق مردم و نیکوکاران برای ثبت وقف‌های جدید با این موضوعات است، زیرا امروزه ایتام و نیازمندان دیگری وجود دارند که براساس تعالیم و تاکیدات دین اسلام مبنی بر کمک به فقرا و نیازمندان، باید به آنها کمک رسانی شود.

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف با بیان این‌که «در قالب این طرح نیات موقوفات دارای درآمد اجرایی می‌شود» گفت: در مجموع 263 موقوفه در کشور با نیت خرید لباس، کفش، لوازم ضروری، کمک به ایتام، خانواده‌های بی سرپرست و ایجاد پرورشگاه برای ایتام وجود دارد و همچنین 3386 موقوفه نیز با نیت کمک به فقرا و مستمندان وجود دارد که شامل نیاتی چون کمک به سادات فقیر، کمک به فقرا و مساکین، تهیه سبدکالا، پوشاک و ارزاق است ودر مجموع نیات 3649 موقوفه دارای درآمد در طرح دست‌های مهربانی اجرایی می‌شود.

وی با بیان این‌که «در قالب این طرح برنامه ریزی شده تا به 17 هزار و 277 نفر از ایتام خدمت رسانی شود» گفت: همچنین پیش بینی شده تا به 13 هزار و 650 نفر از نیازمندان نیز خدمت رسانی شود که در مجموع به بیش از 30 هزار نفر خدمت رسانی خواهد شد.

عسگری اضافه کرد: همچنین در قالب این طرح به 5 هزار و 759 خانوار از ایتام و 4 هزار و 550 خانوار نیازمند خدمت رسانی خواهد شد که در مجموع این رقم به بیش از 10 هزار خانوار می‌رسد.

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در این طرح بصورت میانگین خدماتی به میزان حداقل 250 تا 300 هزار تومان به نیازمندان بصورت متفاوت بر اساس نیات واقفان ارائه خواهد شد.

انتهای پیام

کد N749344