دادگاه قاهره صادر کرد؛

صدور حبس ابد برای محمد بدیع و خیرت الشاطر

سیاسی

دادگاهی در مصر برای رهبر اخوان المسلمین و معاونش خیرت الشاطر حکم حبس ابد و برای چهار نفر دیگر از رهبران این گروه حکم اعدام صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اصوات مصر، دادگاه کیفری قاهره حکم به اعدام چهار نفر از رهبران اخوان المسلمین و حکم حبس ابد برای محمد بدیع رهبر اخوان و معاونش خیرت الشاطر و 12 نفر دیگر داد.

این چهار نفر عبارتند از محمد عبدالعظیم البشلاوی، مصطفی عبدالعظیم فهمی، عاطف عبدالجلیل محمد و عبد الرحیم محمد عبدالرحیم هستند.

اتهامات نسبت داده شده به این افراد قتل و تحریک به قتل و  اقدام به قتل و حمل سلاح گرم و مهمات جنگی و پیوستن به گروههای مسلحی که هدفشان ایجاد بی ثباتی در مقابل دفتر ارشاد در المقطم قاهره(در این حوادث که در 30 ژوئن سال 2013 رخ داد 12 نفر کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند) بود عنوان شده است.