پاسخ احمدی نژاد به پرسش های بی بی سی فارسی در ترکیه

محمود احمدی نژاد در سفرش به ترکیه و پس از بازدید از محل اقامت امام راحل در ترکیه به سوال های خبرنگار بی بی سی فارسی پاسخ داد.

پاسخ احمدی نژاد به پرسش های بی بی سی فارسی در ترکیهمحمود احمدی نژاد در سفرش به ترکیه و پس از بازدید از محل اقامت امام راحل در ترکیه به سوال های خبرنگار بی بی سی فارسی پاسخ داد.

 

 

 

 

 

 

 

2929

کد N748951