فیلم/ تدابیر شدید امنیتی در اطراف کنسولگری آمریکا در استانبول

سیاسی

پس از بازداشت یک فرد انتحاری در اطراف سفارت آمریکا در استانبول، خیابان های منتهی به این محل تحت تدابیر شدید امنیتی قرارگرفت.

فیلم/ تدابیر شدید امنیتی در اطراف کنسولگری آمریکا در استانبولپس از بازداشت یک فرد انتحاری در اطراف سفارت آمریکا در استانبول، خیابان های منتهی به این محل تحت تدابیر شدید امنیتی قرارگرفت.