پاسخ مقامات امنیتی افغان به ادعای رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا

سیاسی

جیمز کلاپر درباره افزایش نفوذ طالبان و بدست گرفتن برخی مناطق در آینده ای نزدیک ابراز نگرانی کرده است، اما مقامات امنیتی افغان اعلام کردند که نیروهای داخلی توانایی لازم برای مقابله با طالبان را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، علیرغم ادعای جیمز کلاپر رییس اداره اطلاعات ملی امریکا مبنی بر افزایش نفوذ طالبان در آینده ای نزدیک، مسئولین امنیتی افغان، هرگونه نگرانی ها در این باره را بی اساس خوانده و از تدوین یک برنامه کامل عملیاتی در بهار سال آینده خبر دادند.

مسئولین امنیتی افغانستان اعتقاد دارند که نیروهای داخلی توانایی مقابله با طالبان را دارند؛ مقامات افغانستان اعلام کردند که هر نقطه از افغانستان مورد تهدید قرار بگیرد بر اساس این برنامه به آن پاسخ داده خواهد شد.

جیمز کلاپر ادعا کرده است که دولت افغانستان ممکن است کنترل برخی مناطق دور دست را از دست بدهد. کلاپر در گزارشی گفته است که طالبان در سال آینده تلاش های خود برای تصرف مناطق دور دست را چند برابر خواهد کرد.