تصاویری از دیوار امنیتی 800 کیلومتری عربستان برای مقابله با داعش

کد N748318