نقوی حسینی در گفتگو با مهر:

وزارت خارجه با کلمات بازی نکند

سیاسی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طرح مباحثی مانند تفاهم و توافق را بازی با کلمات خواند و تاکید کرد: توافق ایران با غرب یک مرحله ای و شفاف خواهد بود.

حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرفین در دور مذاکرات جدید دیدگاههای خود را به صورت شفاف بیان می کنند، از نظر جمهوری اسلامی ایران مذاکرات باید تا رسیدن به توافق نهایی با جدیت ادامه یابد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از زیاده طلبی و باج خواهی های طرف مقابل، گفت: مانع اصلی رسیدن به توافق نهایی همین زیاده طلبی ها و باج خواهی هاست، غربی ها باید بفهمند که حقوق ملت ایران قابل گذشت نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با انتقاد از اظهارات اخیر افخم در خصوص تفاهم اولیه و پس از آن توافق، گفت: توافق دو مرحله ای از نظر جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست. به هیچ عنوان و به هیچ مفهومی، با کلمات هم نباید بازی کرد. هر توافقی که قرار است بین ایران و غرب صورت بگیرد، باید در یک مرحله و یک متن واحد باشد.

وی تصریح کرد: این توافق باید در کلیات و جزئیات به صورت شفاف و روشن نهایی شود.