خاطره رفیق دوست از احمدی نژاد

محسن رفیقدوست, محمود احمدی‌ نژاد

آقای احمدی‌نژاد دو سال کارمند ما در بنیاد مستضعفان بود. ایشان در هیأت‌ مدیره شرکت آتی‌ساز بود.

روزنامه ایران به نقل از مصاحبه محسن رفیق دوست با مجله 42نوشت:
«آقای احمدی‌نژاد دو سال کارمند ما در بنیاد مستضعفان بود. ایشان در هیأت‌ مدیره شرکت آتی‌ساز بود. وی را به همراه آقای‌ هاشمی‌ثمره و آقایی به‌ نام حسامی، بنده به توصیه آقای باهنر به آقای علیزاده معاون خودم معرفی کردم. ایشان بعد از استانداری اردبیل عضو هیأت‌ مدیره آتی‌ساز شد. بعد از چند وقت آقای علیزاده گفت که به کار ما نمی‌خورد.»
کد N748203