مجید فراهانی دبیرکل حزب ندای ایرانیان شد

سیاست داخلی

پس از تعیین اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان٬‌اعضای اصلی این حزب مجید فراهانی را به عنوان دبیرکل حزب ندای ایرانیان انتخاب کردند.

در دومین روز از کنگره حزب ندای ایرانیان٬‌ مجید فراهانی به عنوان دبیرکل این تشکل سیاسی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا پس از تعیین اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان٬‌اعضای اصلی این حزب مجید فراهانی را به عنوان دبیرکل حزب ندای ایرانیان انتخاب کردند.

کد N748108