قاضی کانادایی رسیدگی به پرونده یک زن مسلمان را به کشف حجاب وی منوط کرد

ایرنا نوشت:

یک قاضی دادگاهی درکانادا به زن مسلمانی که دریک دادگاه مونترآل حاضر شده بود، گفت: وی به پرونده اش رسیدگی نخواهد کرد مگر آنکه او روسری خود را بر دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز بنقل ازبنگاه سخن پراکنی کانادا ( سی بی سی )، این قاضی ایالت کبک به زن مسلمانی که در دادگاه حاضر شده بود گفت: این دادگاه یک مکان سکولار است ووی از نظر او لباس مناسبی نپوشیده است .

قاضی مارنگو گفت : برای مثال استفاده از کلاه و عینک های آفتابی در دادگاه مجاز نیست . و من نمی فهمم که چرا باید از روسری نیز در دادگاه استفاده شود. '

رویترز نمی تواند موثق بودن یک نوار صوتی را که شبکه سی بی سی به استناد آن از طریق شنود جریان دادگاه گزارش خود را منتشر کرده است تایید کند.

وزارت دادگستری کبک نیز پس از پایان ساعات کاری تاکنون به درخواست اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است .

این زن که رانیه الاول نام داشت برای رفع توقیف اتومبیل خود توسط شرکت بیمه اتومبیل کبک در دادگاه حاضر شده بود.

4949

کد N748069