پس از نمازجمعه برگزار شد؛

تظاهرات مردم بحرین با تاکید بر آزادی «شیخ علی سلمان»

سیاسی

مردم بحرین امروز پس از نماز جمعه با برگزاری تظاهراتی گسترده خواستار آزادی دبیرکل جمعیت الوفاق شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مردم بحرین پس از برگزاری نماز جمعه در منامه تظاهراتی گسترده در اعتراض به ادامه بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق برگزار کردند.

مردم بحرین در این تظاهرات بر لزوم آزادی شیخ علی سلمان تاکید کرده و سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه را محکوم کردند.

بحرینی ها شب گذشته نیز با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف خواستار آزادی دبیرکل جمعیت الوفاق شدند.