تبلیغات انتخاباتی برخی اعضای حزب حاکم ترکیه با لباس عثمانی

سیاسی

برخی از کاندیداهای حزب حاکم عدالت و توسعه برای انتخابات پارلمانی با لباس های دوره امپراطوری عثمانی تبلیغات می کنند.

به گزارش خبرگزارزی مهر به نقل از حریت دیلی، هفته ها بعد از استقبال «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از رئیس تشکیلات خود گردان در کاخ جدید ریاست جمهوری این کشور در حالی که شماری از نظامیان تشریفات لباس های سربازان دوره عثمانی را به تن داشتند، تعدادی از هم حزبی های او با پوشیدن لباس های دوره امپراطوری عثمانی وارد عرصه انتخابات پارلمانی این کشور شدند.