عمرو موسی: تا پنج سال آینده شاهد خاورمیانه ای جدید خواهیم بود

ایرنا نوشت:

دبیرکل سابق اتحادیه عرب پیش بینی کرد: تا پنج سال آینده شاهد شکل گیری خاورمیانه جدید و تمیز خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری آناتولی عمرو موسی طی سخنانی درنخستین دور نشست موسسه یاسر عرفات با شعار 'راهبرد مطلوب : استقلال ملی و حاکمیت ' در قاهره افزود: منطقه خاورمیانه دچار تغییرات زیادی شده ودیکر آن خاورمیانه سابق پنج سال قبل نیست ، ظرف پنج سال آینده نیز شاهد شکل گیری خاورمیانه جدید وتمیز در وجه مثبت آن خواهیم بود نه به معنای تحقق هرج ومرج سازنده که برخی (غربیها ) مطرح می کنند.

وی دراین سخنان گفت: خاورمیانه جدید متضمن نظامی منطقه ای وامنیتی با حضور حداکثری اعراب ، نه منحصرا عربی خواهد بود ولی دراین نظام جایی نظام اسراییل جایگاهی نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: معتقدم خاورمیانه باید برای مساله فلسطین راه حلی نهایی ،مثبت وسازنده ای بیابد ، زیرا جهان عرب بدون حل مساله فلسطین روی آرامش نخواهد دید و تا هنگامی که سرزمینهای اشغالی ناآرام باشند و راه حل عادلانه ای برای آن اندیشیده نشود، امنیت منطقه ای هدفی دست نیافتنی باقی خواهد ماند.

هرج ومرج سازنده اصطلاحی ساخته و پرداخته غرب به ویژه کاندولیزا رایس است که در سال 2005 آن را در سخنرانی خود با مضمون برنامه امریکا برای بسط دموکراسی در جهان عرب و تشکیل خاورمیانه جدید بواسطه ایجاد هرج ومرج سازنده ، مطرح کرد.

منظور از هرج ومرج سازنده هم رسیدن به وضعیت سیاسی مشخص پس از ایجاد عامدانه هرج ومرج توسط افرادی با هویتهای ناشناخته است که با هدف تغییر اوضاع به نفع خود یا با هدف کمک به دیگران برای کسب اعتماد به نفس لازم جهت اقدام مستقل صورت می گیرد.

4949

کد N747035