صف آرایی زره پوش های آمریکایی در نزدیکی مرز روسیه

سیاسی

یگانی از زره پوش های ارتش آمریکا در رژه مشترک با ارتش استونی در مرز این کشور با روسیه شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وطن ترکیه، ارتش استونی رژه نظامی مشترکی با شرکت یگان زره پوش ارتش آمریکا در نزدیکی مرز روسیه برگزار کرد. استونی که از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است مدعی است این اقدام را در راستای حفظ آمادگی در برابر حمله احتمالی روسیه انجام داده است.

بر این اساس رژه نظامی مذکور در شهر ناروا که تنها 300 متر با مرز روسیه فاصله دارد، برگزار شده و در آن هزار و 400 نظامی و 140 دستگاه ادوات سنگین و زره پوش از جمله یک یگان زره پوش آمریکایی، قدرت خود را به نمایش گذاشته اند.

گفتنی است «توماس هندریکه ایلوس» رئیس جمهوری و «ریهو تراس» رئیس ستاد مشترک ارتش استونی نیز در این برنامه نظامی حضور داشتند.