افزایش بی اعتمادی به اتحادیه اروپا در بین اروپایي ها

سیاسی

نظرسنجی ها حاکی است میزان بی اعتمادی شهروندان اروپایی به سیاست های اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، هر روز بر تعداد افرادی که در مورد سیاست های اتحادیه اروپا تردید می کنند، افزوده می شود. نظرسنجی جدیدی که توسط گروه رسانه ای «لا ریپوبلیکا» ایتالیا و شماری از مراکز افکار سنجی این کشور انجام شده نشان می دهد میزان بی اعتمادی اروپایی ها به این اتحادیه افزایش یافته است.

بر این اساس 47 درصد آلمانی ها از تردید خود نسبت به اتحادیه اروپا سخن گفته اند. این در حالی است که میزان بی اعتمادی در فرانسه، اسپانیا و لهستان به مراتب بیشتر است به طوری که 60 درصد مردم این کشورها مخالف اتحادیه اروپا هستند.

اما بیشترین تردید به اتحادیه اروپا در بین شهروندان انگلیسی دیده می شود به طوری که تنها 28 درصد از مردم این کشور به سیاست های این اتحادیه اعتماد دارند. همچنین بخش اعظم شهروندان اروپایی بر این باورند که واحد پولی مشترک یورو توان خرید آنها را کاهش داده است. در این میان تنها گروه های اقلیت که بیشترشان شهروندان مهاجر هستند، یورو را دارای مزیت می دانند.