خرازی در اولین کنگره حزب ندای ایرانیان:

برای گرفتن قدرت تلاش می کنیم/ از اصل نیفتاده ایم

سیاسی

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان بابیان اینکه نقش حزب این است که درجامعه بتواند قدرت رابه دست گیرد گفت: مابرای کسب قدرت حتما تلاش خواهیم کرد واگر موفق نشدیم باز هم تلاش می کنیم و سرخورده نخواهیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر صادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در میزگردی تخصصی که در اولین کنگره این حزب برگزار شد و با بیان اینکه ما تجربه روزهای سیاهی که هشت سال در این کشور حاکم بود را دیدیم اظهار کرد: این اتفاق به این دلیل بود که ما در حق خودمان متفق نبودیم ولی آنها در باطل خود متفق بودند.

وی افزود: این مصیبت که سایه آن هنوز در کشور مشاهده می شود باید تلاش شود تا سال های سال اثرات آن از کشور پاک گردد.

خرازی با بیان اینکه اقتدار ایران در دوره اصلاحات قابل مقایسه با هیچ دوره ای از تاریخ آن نبوده است، گفت: هرجایی در جهان پیرامونی ما در زمان اصلاحات بحران بود، سیاست خارجی ایران حضور داشت و هنر بود که مذاکرات هسته ای را در آن زمان به جایی ببرند و یک قطعنامه هم نگیرند. ما قطعنامه را در دوران اصلاحات کاغذ پاره نمی دانستیم.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان ادامه داد: درد ما این است که کشور را آنها به راحتی تصاحب کردند و با شعارهای آتشین، آسمان کوب، بی محتوا و فریبنده و با حرکت های پوپولیستی به دست گرفتند.

خرازی تاکید کرد: حرف همه ما در اصلاحات یک حرف واحد است. ما معتقدیم آزادی و دموکراسی دو بال جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و کسی نمی تواند آن را نفی کند.

وی با بیان اینکه  فکر نکنید اگر از اسب افتاده ایم از اصل هم افتاده ایم، افزود: مطمئنا نمی گذاریم آنهایی که کشور را هشت سال به سیاهی کشاندند بار دیگر در کشور حاکم شوند.

وی با اشاره به نقش اهداف مبنی بر اینکه باید در جامعه بتوانند قدرت را به دست بگیرند، گفت: ما برای گرفتن قدرت حتما تلاش می کنیم و تعارف هم نداریم و اگر موفق نشدیم باز هم تلاش می کنیم و سرخورده نخواهیم شد.

وی در پایان مهمترین پیام سیاسی یک جامعه را پویایی، قدرت و نقش مردم ارزیابی کرد و گفت: وظیفه ما پاسداری از همه ارزش های دینی و ملی است که ما به همه آنها اعتقاد داریم.