در روز دوم رزمایش پیامبر اعظم(ص) 9 سپاه صورت گرفت:

شلیک موشک دهلاویه به سمت اهداف متحرک دشمن فرضی

سیاست داخلی

رزمندگان قرارگاه مدینه قرارگاه مقدم نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی سیریک -جاسک از کوه مبارک تا گتان در حال دفاع و مقابله با هجوم دشمن فرضی هستند.

در مرحله دوم رزمایش زمینی پیامبر اعظم (ص)9 سپاه موشک‌ دهلاویه اهداف متحرک دشمن فرضی را مورد اصابت قرار داد.

به گزارش ایلنا، این تمرین مشترک رزمی و دفاعی، این موشک های تخصصی ضد زره، از دستاوردهای جهاد خودکفایی جدید نیروی زمینی سپاه در تولید تجهیزات و تسلیحات پیشرفته رزمی و دفاعی است.

رزمندگان قرارگاه مدینه قرارگاه مقدم نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی سیریک -جاسک از کوه مبارک تا گتان در حال دفاع و مقابله با هجوم دشمن فرضی هستند.

هم چنین در این مرحله از رزمایش ربات‌های شناسایی و مسلح به تیربار که توسط جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه طراحی و ساخته شده است به کارگیری شد.

کد N746677