ادامه سركوب مردم بحرين/ صدور 18 حكم اعدام، حبس ابد و لغو تابعيت

سیاسی

دستگاه قضایی آل خليفه در راستای سرکوب قیام مردم بحرين احکام جدیدی را شامل اعدام، زندان ابد و لغو تابعیت علیه شهروندان اين كشور صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جمعیت الوفاق، دستگاه قضایی بحرین در راستای سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه 3 شهروند این کشور را به اعدام محکوم کرد.

این دادگاه همچنین 7 نفر را به زندان ابد محکوم کرد و تابعیت بحرینی 8 نفر از مردم این کشور را لغو کرد.

رژیم آل خلیفه از آغاز قیام مردمی بحرین در سال 2011 تاکنون با سیاست های سرکوبگرانه ای همچون بازداشت، شکنجه، محرومیت از کا و تحصیل، حکم اعدام و زندان ابد و لغو تابعیت سعی داشته است انقلاب این کشور را سرکوب کند.