تصویب قانون ضداسلامی در پارلمان اتریش

سیاسی

نمایندگان پارلمان اتریش قانونی تصویب کردند که به موجب آن کمک خارجی به مساجد این کشور ممنوع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان اتریش قانون جدیدی را برای محدود کردن فعالیت مسلمانان در این کشور تصویب کرد. طبق این قانون مساجد این کشور نمی توانند کمک های مالی خارجی برای اداره امور خود دریافت کنند.

نمایندگان اتریشی مدعی اند این اقدام را در راستای مبارزه با گسترش افراط گرایی در کشور انجام داده اند.

نمایندگان ائتلاف حاکم اتریش با این مصوبه، قانونی را که در سال 1912 در مورد فعالیت مسلمانان در این کشور تصویب شده بود، تغییر دادند. در این قانون همچنین پرداخت کمک مالی خارجی به روحانیون مساجد ممنوع می شود.