در حاشیه کنگره حزب ندا؛

عارضه قلبی شهاب طباطبایی مورد مداوا قرار گرفت

سیاست داخلی

خبرها حاکی از آن است که وی مورد مداوا قرار گرفته و از بیمارستان در حال بازگشت به کنگره حزب ندای ایرانیان است.

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان به دلیل عارضه قلبی دقایقی پیش به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین کنگره حزب ندای ایرانیان امروز پنجشنبه 7/12/93 در مجتمع فرهنگی آدینه تهران درحال برگزاری است.
شهاب طباطبایی عضو شورای مرکز حزب ندای ایرانیان که دقایقی پس از حضور در این کنگره به دلیل خستگی و ضعف جسمانی دچار عارضه قلبی شد، برای پیگیری بیش‌تر به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد.

خبرها حاکی از آن است که وی مورد مداوا قرار گرفته و از بیمارستان در حال بازگشت به کنگره حزب ندای ایرانیان است.

کد N746456