تبدیل زمین های کشت مواد مخدر به نعناع در افغانستان

سیاسی

اکثر کشاورزران استان ننگرهار افغانستان، کشت های خشخاش خود را به کشت نعناع تغییر داده اند و هم اکنون تولید عرق نعناع و دیگر محصولات این گیاه، جایگزین تجاری مناسبی برای کشت مواد مخدر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، این پروژه از نه سال پیش به منظور جلوگیری از کشت خشخاش ایجاد شده بود و در حال حاضر زمین های کشاورزی این منطقه مملو از نعناع می باشد.

دست اندرکاران تولید نعناع در افغانستان می گویند چندین بار برای کسب تجربه به خارج از افغانستان سفر کرده و تولیدات آنان در میان دیگر تولیدات، بهترین مقام را کسب کرده است.

کارشناسان بر این باورند که اگر لوازم تولید محصولات مختلف این گیاه در دسترس کشاورزان افغان قرار بگیرد، نه تنها از کشت مواد مخدر جلوگیری به عمل می آید که در بهبود زندگی آنان نیز تاثیر بسیار مثبتی خواهد گذاشت.

اکنون چاى، آب و عرق نعناع که از توليدات همين منطقه مي باشند، در بازارهاى شرق افغانستان فروش فوق العاده ای دارد. بيشتر مردم از چاى، آب و عرق نعناع برای درمان امراض مختلف استفاده می کنند.