نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی:

برنامه هسته‌ای ایران از شفافیت کامل برخوردار است

سیاسی

کل برنامه‌های هسته‌ای، تاسیسات، تجهیزات و همچنین مواد تا حد گرم، تحت نظارت آژانس قرار دارد و این نشانه شفافیت کامل برنامه هسته‌ای ایران است.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از پایان نشست توجیهی - فنی آژانس گفت: جلسه مفیدی بود و حکایت از این داشت که برنامه هسته‌ای ایران از شفافیت کامل برخوردار است.

به گزارش ایلنا، رضا نجفی سفیر و نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از پایان نشست توجیهی - فنی آژانس درباره اجرای موافقتنامه پادمان که عصر چهارشنبه در مقر آژانس برگزار شده بود به واحد مرکزی خبر گفت: این جلسه کاملا فنی و به گزارش اخیر مدیرکل آژانس اختصاص داشت.

وی با اشاره به این‌که «پرداختن به جزییات در چنین جلساتی ضروری نیست» افزود: به هرحال این موضوع به رویه تبدیل شده است و همچنان ادامه دارد.

وی بار دیگر با تاکید بر این‌که «بحث‌های مطروحه در این جلسه کاملا فنی بود» گفت: در این جلسه کل برنامه‌های هسته‌ای، تاسیسات، تجهیزات و همچنین مواد تا حد گرم، تحت نظارت آژانس قرار دارد و این نشانه شفافیت کامل برنامه هسته‌ای ایران است.

نماینده ایران در آژانس گفت: به هرحال انتظار این است که هفته آینده و پس از گزارشی که منتشر شده و بعد از این جلسه فنی، این موضوع در جلسه شورای حکام بحث شود.

وی افزود: در این نشست همچنین به دیدارهای دوجانبه یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با دکتر ظریف در حاشیه کنفرانس مونیخ و دیدار دیروز عراقچی در وین اشاره شد. همچنین به توافق دو طرف برای ادامه گفت‌وگوها و یافتن راه‌حل‌ها با هدف تسریع همکاری‌ها و حل و فصل تمام موضوعات دوجانبه نیز اشاره شد.

کد N746297