انفجار انتحاری مقابل سفارت ایران در کابل/واکنش وزارت خارجه ایران

کد N746255