کرباسچی در جمع خبرنگاران:

کنگره کارگزاران منوط به تشکیل کانون‌های هواداران است

سیاست داخلی

برگزاری کنگره کارگزاران به تشکیل کانون‌های هواداران منوط است.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی زمانی برگزاری کنگره حزب متبوع خود را منوط به تشکیل کانون‌های هوادران کرد.

غلام حسین کرباسچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کنگره کارگزاران کی تشکیل می شود گفت: برگزاری کنگره کارگزاران به تشکیل کانون های هواداران منوط است

کد N746072