از سوی رئیس جمهور؛

لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی بوشهر تقدیم مجلس شد

سیاسی

لایحه «ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر» از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور لایحه «ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی بوشهر» که به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 19/11/1393 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود را در تاریخ 3/12/1393 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

«یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور، کاهش موانع قانونی است که این امر از طریق تأسیس مناطق آزاد تجاری – صنعتی میسر است. لذا به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در استان بوشهر، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی بوشهر

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود در استان بوشهر در محدوده‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد نماید. منطقه یادشده، بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- با اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد.»