حزب رهروان ولایت با دبیرکلی علی لاریجانی تا قبل از عید، قانونی می شود

علی لاریجانی,احزاب سیاسی

آریا نوشت:

اساسنامه و مرامنامه حزب رهروان ولايت تنظيم شده است که تا قبل از عيد روال اداري اين حزب در وزارت کشور انجام خواهد شد.
جواد هروي،عضو فراکسيون رهروان ولايت مجلس شوراي اسلامي از تشکيل حزب رهروان ولايت با دبيرکلي علي لاريجاني خبر داد و گفت:اساسنامه و مرامنامه حزب رهروان ولايت تنظيم شده است که تا قبل از عيد روال اداري اين حزب در وزارت کشور انجام خواهد شد.
او گفت:در نشست هايي که اعضاي فراکسيون رهروان ولايت براي تشکيل حزب داشته ايم به نقاط مشترکي دست يافته ايم .حزب رهروان ولايت يک حزب ملي است که علاوه بر نمايندگان مجلس ديگر شخصيت هاي سياسي نيز درآن حضور خواهند داشت.
هروي گفت:پس از انتخاب دبير کل و شوراي مرکزي حزب رهروان ولايت ،عضو گيري آن آغاز مي شود .
او گفت:درحال حاضر تعدادي از اعضاي فراکسيون رهروان ولايت به نمايندگي از طرف همه نمايندگان فراکسيون بطور جدي بدنبال تبين يک نظام حزبي هستند تا اين حزب را به عنوان يک حزب نظامند و تاثيرگذار در جامعه و نظام تبديل کنند نه به عنوان يک حزب شعاري .
عضو فراکسيون رهروان ولايت گفت:رويکرد حزب رهروان ولايت به سمت اعتدال خواهد بود يعني حزب اصولگرايي که مبتني بر اعتدالگرايي باشد .
او درباره تشکيل حزب اعتدال نيز گفت:درحال حاضر تنها موضوع تشکيل حزب رهروان ولايت مطرح است بنابراين ماهيتا ما شاهد بروز احزاب ديگر نخواهيم بود.

 

 

23231

 

کد N745721