فیلم/ صحنه تکان دهنده بدرفتاری پلیس آمریکا بامتهمان

سیاسی

رسانه های غربی تصاویری را منتشر کرده اند که در آن یک زن متهم در دادگاهی در فلوریدای آمریکا توسط پلیس به روی زمین کشیده می شود.

پلیس در حالی که دست و پای این زن بسته است وی را به روی زمین می کشد و به ضجه های او برای متوقف کردن این کار توجه نمی کند. 

این تصاویر در حالی منتشر می شود که در یک سال اخیر تظاهرات گسترده ای از سوی مردم آمریکا در اعتراض به خشونت پلیس و کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی برگزار شده است. 

فیلم/ صحنه تکان دهنده بدرفتاری پلیس آمریکا بامتهمانرسانه های غربی تصاویری را منتشر کرده اند که در آن یک زن متهم در دادگاهی در فلوریدای آمریکا توسط پلیس به روی زمین کشیده می شود.