نوبخت در پاسخ به ایلنا:

می‌خواهیم مذاكرات تا 11 فرودین با جزئیات به پایان برسد

سیاسی

منظور ما نتیجه نهایی تنها در کلیات نیست بلکه ما می‌خواهیم در این تاریخ مذاکرات با تمام جزئیات به پایان برسد برای این کار باید طریق رویه‌هایی داده شود و ان‌شاالله در این زمینه به نحو مطلوب عمل خواهد شد.

سخنگوی دولت تاكید كرد: مذاکرات اخیر با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و دستیار ویژه رئیس جمهور همراه شد و ‌هم‌اكنون نیز ما از نظر زمانی مقید هستیم که حداکثر تا یازده فروردین ماه سال آینده مذاکرات به فرجام برسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص تغییر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با حضور حسین فریدون و علی اکبر صالحی گفت: مذاکرات اخیر با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و دستیار ویژه رئیس جمهور همراه شد و ‌هم‌اكنون نیز ما از نظر زمانی مقید هستیم که حداکثر تا یازده فروردین ماه سال آینده مذاکرات به فرجام برسد.

وی افزود: منظور ما نتیجه نهایی تنها در کلیات نیست بلکه ما می‌خواهیم در این تاریخ مذاکرات با تمام جزئیات به پایان برسد برای این کار باید طریق رویه‌هایی داده شود و ان‌شاالله در این زمینه به نحو مطلوب عمل خواهد شد و با تغییر رویه که از حقوق ملت ما به نحو شایسته‌ای دفاع می‌شود.

کد N745423