ادامه محاکمه شیخ علی سلمان به 5 فروردین موکول شد

سیاسی

دادگاه بحرین محاکمه شیخ علی سلمان یکی از رهبران انقلابیون را به 5 فروردین موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، محاکمه «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین به (25 مارس) 5 فروردین سال بعد موکول شد.

 بر اساس این گزارش دادگاه بحرین حکم بر ادامه بازداشت شیخ سلمان برای انجام تحقیقات بیشتر صادر کرد.