افخم در پاسخ به مواضع كری:

سخنان وزیر خارجه آمریكا درباره دخالت ایران در یمن فرافکنی است

سیاسی

همه طرف‌ها باید اجازه دهنـد ملت یمن خود برای سرنوشت کشورش تصمیم بگیرد و همه ساز و کارها باید براساس خواست و اراده مردم باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر کمک ایران به سقوط دولت در یمن را فرافکنی و متناقض با اظهارنظرهای پیشین مقام‌های سیاسی آمریکا خواند. 

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر کمک ایران به سقوط دولت در یمن را فرافکنی و متناقض با اظهارنظرهای پیشین مقام‌های سیاسی آمریکا خواند و تأکید کرد: دیدگاه اصولی ایران، تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خود آنها است.

وی با اشاره به تحولات داخلی یمن افزود: همه طرف‌ها باید اجازه دهنـد ملت یمن خود برای سرنوشت کشورش تصمیم بگیرد و همه ساز و کارها باید براساس خواست و اراده مردم باشد.

سخنگوی دستـگاه دیپلماسی کشورمان هر نـوع مداخله خـارجی در روند تحولات سیاسی یمن را عاملی بـرای تداوم بحران و مانعی برای تحقق ثبات سیاسی در این کشور ارزیابی و تصریح کرد: هرگونه دخالت خارجی شرایط این کشور را به سمت پیچیدگی بیشتر سوق می‌دهد.

کد N745126