افخم: اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر مداخله ایران در یمن فرافکنی است

سخنگوی وزارت امور خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر کمک ایران به سقوط دولت در یمن را فرافکنی و متناقض با اظهارنظرهای پیشین مقام های سیاسی آمریکا خواند.

مرضيه افخم سخنگوي وزارت امورخارجه  تأکید کرد : دیدگاه اصولی ایران ، تعیین سرنوشت ملت ها به دست خود آنها است .
مرضیه افخم با اشاره به تحولات داخلی یمن افزود : همه طرف ها باید اجازه دهنـد ملت یمن خود برای سرنوشت کشورش تصمیم بگیرد و همه ساز و کارها باید براساس خواست و اراده مردم باشد .
سخنگوی دستـگاه دیپلماسی کشورمـان هر نـوع مداخله خـارجی در روند تحولات سیاسی یمن را عاملی بـرای تداوم بحران و مانعی برای تحقق ثبات سیاسی در این کشور ارزیابی و تصریح کرد: هرگونه دخالت خارجی شرایط این کشور را به سمت پیچیدگی بیشتر سوق می دهد .

 

2929

کد N745068