با موافقت نمایندگان انجام شد:

پرداخت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به سازندگان نفتی و گازی

مجلس

به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده، مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری كند.

با موافقت نمایندگان و با معرفی شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرح قرارداد با این شرکت پرداخت می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۴ کل کشور، با بند الحاقی ۲ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده، مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری كند.

همچنین این بند الحاقی تصریح دارد این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت توسط بانک‌های عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرح قرارداد با این شرکت پرداخت می‌شود.

کد N745026