در سومین همایش ایمنی و بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح؛

تقدیر از سردار سلیمانی در بخش ایمنی و حفظ جان كاركنان

سیاست داخلی

با حضور سردار سرلشکر بسیجی سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد كل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی جانشین فرماندهی کل ارتش و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی تقدیر و تشکر شد.

سرلشگر قاسم سلیمانی در سومین همایش ایمنی و بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح در جشنواره امام هادی(ع) تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سومین همایش ایمنی و بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح در جشنواره امام هادی(ع) از برگزیدگان و منتخبان در بحث ایمنی در 4 بخش هادیان، ایثارگران، پژوهشگران و امدادگران با حضور سردار سرلشکر بسیجی سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد كل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی جانشین فرماندهی کل ارتش و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی تقدیر و تشکر شد.

در این مراسم هر چند سرلشگر قاسم سلیمانی حضور نداشتند از وی در بخش ایمنی و حفظ جان کارکنان تقدی و تشکر شد.

 

کد N744987