فیلم اعدام بیست و یک مصری، بسیار پر هزینه بود

واحدمرکزی خبر نوشت:

وزیر اطلاع رسانی سابق مصر گفت : هزینه ای که برای فیلم اعدام بیست و یک قبطی مصر، صرف شد، بیش از ده میلیون دلار بود. به نوشته روزنامه الریاض چاپ عربستان، سامی الشریف، وزیر اطلاع رسانی سابق مصر، در نشستی که دیروز هیئت روزنامه نگاران عربستان با همکاری هیئت اسلامی -جهانی، وابسته به مجمع جهان اسلام در مکه مکرمه برگزار کرد، گفت: رسانه، دوست تروریسم است و به قول والتر لکیون، نویسنده آمریکایی، رسانه و تروریسم، همواره با هم هستند و جدا نمی‌شوند، زیرا اقدام تروریستی تا زمانی که تحت پوشش خبری قرار نگیرد، هیچ چیز نیست. وی افزود: درسایه رقابت شدید، تلاش برای دادن پوشش خبری، آشکارترین ابزار برای ایجاد جنجال است. رسانه ها به دنبال تروریسم می‌دوند و حتی تفکرات آنها را نشان می‌دهند و اقداماتشان را توجیه می‌کنند. به گفته سامی الشریف، فیلمی که از اعدام بیست و یک قبطی مصری پخش شد، تحت حمایت سازمان های( تروریستی ) با سرمایه بزرگ ساخته شد . در این فیلم از جدیدترین دوربین ها و تکنیک ها استفاده شد و کسانی که این کار را انجام می‌دهند، بیابانگردها هستند. در نتیجه باید گفت، این تروریسم جدید را کشورها، رسانه های جدید و سرمایه های هنگفت حمایت می‌کنند. رسانه های غرب موفق شدند به اسلام اتهام تروریسم وارد کنند. وی با تاکید بر خطرناک بودن شبکه های اینترنتی در توسعه تروریسم، گفت:‌ این شبکه ها به صورت گسترده ای در فروپاشیدن خانواده ها دست دارند، زیرا فرزندان بیشتر از آنکه وقت خود را با پدرو مادر سپری کنند در شبکه های اینترنتی هستند. گروه های تروریستی، به صورت گسترده در زمینه شایعه پراکنی و تهدید اصول دینی ما، فعالیت می‌کنند و همین مسئله باعث شده است برخی شبکه های ماهواره ای دینی درباره وجود این گروه های خطرناک هشدار بدهند.

4949

کد N744939