نوبخت خبر داد:

افزایش پوشش بیمه ای خدمات تعویض مفاصل تا سقف 34 میلیارد تومان

سیاسی

سخنگوی دولت گفت: در جلسه امروز هیات وزیران خدمات تعویض مفاصل و برخی داروهایی که برای درمان بخش بستری و سرپایی نیازمند است، تا سقف 34 میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت  در نشست خبری امروز با اشاره به مصوبات هیات دولت گفت:در جلسه امروز هیات وزیران خدمات تعویض مفاصل و برخی داروهایی که برای درمان بخش بستری و سرپایی نیازمند است، تا سقف 34 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: همچنین طبق مصوبه هیات وزیران 200 میلیارد تومان از بدهی دولت به شهرداری ها پرداخت می شود.

نوبخت تصریح کرد: از سال های گذشته مبالغی از دولت طلب داشتند که این دولت به دلیل احترام به شهروندان این مبلغ را به عنوان رد دیون و کاهش بدهی خود به شهرداری به تصویب رساند.

ادامه دارد........