آغاز جلسه محاکمه شیخ علی سلمان

سیاسی

جلسه محاکمه دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین باحضور هیئتهای انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت الوفاق بحرین با انتشار یادداشتی در صفحه مربوط به این گروه در توئیتر از آغاز جلسه محاکمه «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین تحت تدابیر شدید امنیتی خبر داد.

بر اساس این گزارش با وجود حضور گروههایی از سفارتخانه های انگلیس، آمریکا و فرانسه در جلسه محاکمه، منابع امنیتی از ورود مسئولان جمعیتهای سیاسی مختلف بحرین در این جلسه ممانعت کردند.