با موافقت نمایندگان انجام شد:

اجازه تأسیس شركت گاز البرز به دولت

مجلس

به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط و وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت به تاسیس شرکت گاز استان البرز و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان اقدام کند.

نمایندگان مجلس وزارت نفت و نیرو را مجاز به تاسیس شرکت گاز استان البرز و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه (6 اسفند) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 94 با اصل بند (س) تبصره 2 این لایحه موافقت کردند.

براین اساس دربند (س) تبصره 2 این لایحه آمده است، به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط و وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت به تاسیس شرکت گاز استان البرز و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان اقدام کند.

یادآور می شود: در جریان بررسی این بند، لاهوتی با طرح اخطاری پیشنهاد حذف بند س را مطرح کرد که با وجود وارد دانستن اخطار از سوی ابوترابی فرد، اما پیشنهاد حذف مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

کد N744699