دولت افغانستان مذاکره با طالبان در قطر را تکذیب کرد

سیاسی

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، شایعات مذاکره هیئتی از دولت این کشور با طالبان در قطر را رد کرد و آن را بی اساس خواند.

به گزارش خرنگار مهر در کابل، اجمل عبید عابدی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، شایعات فرستادن هیئتی از دولت برای مذاکره با طالبان در قطر را رد کرد.

پیش از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده بود هیچ مذاکره پنهانی میان ما و طالبان صورت نخواهد گرفت و تمام جزئیات مذاکرات تحت نظارت رسانه ها و مردم خواهد بود.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تصریح کرد که موضع اشرف غنی در این مورد کاملاً روشن است؛ ایشان سلسله جلسات مشورتی را با طیف بزرگی از مردم آغاز کرده و پس از مشورت و جمع آوری پیشنهادات آنها، روی آغاز مذاکرات صحبت خواهد کرد.

پیش از این گزارش هایی مبنی بر سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به قطر برای پیشبرد مذاکرات صلح وجود داشت.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان نیز هرگونه مذاکره را با حکومت را رد کرده و آن را ساخته و پرداخته رسانه ها دانست.

خواندنی از سراسر وب