در نخستین دقایق ورود رئیس جمهور به قم/

عملیات اجرایی خط ریلی قم- تهران- اصفهان آغاز شد

سیاسی

قم - عملیات اجرایی راه آهن سریع السیر قم - تهران- اصفهان با دستور رئیس جمهور در قم آغاز شد .

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی نخستین خط ریلی سریع السیر کشور در مسیر قم  - تهران - اصفهان صبح چهارشنبه و در نخستین ساعات ورود رئیس جمهور به قم آغاز شد.

رئیس جمهور که دقایقی قبل مورد استقبال استاندار و مسئولان قم قرار گرفت، فرمان آغاز این عملیات اجرایی را صادر کرد.

این راه آهن نخستین خط ریلی سریع السیر در کشور است که قرار است با دو خط قم تهران و اصفهان را به یکدیگر متصل کند.